REKLAMAČNÍ  ŘÁD  PEVNÝCH  PALIV

1. Kupující má právo nekvalitní zboží odmítnout – reklamovat
– to může učinit telefonicky nebo osobně.
– k reklamaci se provede zápis ve složce

2. Reklamování naměřeného množství
– musí kupující oznámit ihned po doručení zboží, pokud se zjistí neoprávněnost reklamace uhradí náklady spojené s přeměřením

3. Reklamaci na zjevné vady
– oznámí kupující ihned při dodávce nebo do 10 dnů

4. Reklamaci skrytých vad
–  oznámí kupující do 6 měsíců

5. Při reklamaci vad
–  umožní zákazník odběr směsného vzorku a prohlídku prostoru skladování
–  k těmto úkonům se provede zápis
–  vzorek se předá k posouzení Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě

6. V případě uznání reklamace
–  poskytneme přiměřenou slevu s ceny dodaného paliva nebo palivo odebereme zpět a nahradíme bezvadným
–  záruku držíme na palivo námi dodané, správně skladované, nesmísené se zbytky starého nebo jiného paliva

Tento vzorový řád platí pro prodej paliv Jenny Jan Šebesta a vychází z Obchodního a Občanského zákoníku ČR

Kontaktní osoba: Jan Šebesta (tel.: 603 52 47)
Zpravoval: Jan Šebesta