reklamační řád

REKLAMAČNÍ  ŘÁD  PEVNÝCH  PALIV

 

JENNY  JAN  ŠEBESTA

 

 

1. Kupující má právo nekvalitní zboží odmítnout – reklamovat

- to může učinit telefonicky nebo osobně.

- k reklamaci se provede zápis ve složce

 

2. Reklamování naměřeného množství

- musí kupující oznámit ihned po doručení zboží, pokud se zjistí neoprávněnost reklamace uhradí náklady spojené s přeměřením

 

3. Reklamaci na zjevné vady

- oznámí kupující ihned při dodávce nebo do 10 dnů

 

4. Reklamaci skrytých vad

-  oznámí kupující do 6 měsíců

 

5. Při reklamaci vad

-  umožní zákazník odběr směsného vzorku a prohlídku prostoru skladování

-  k těmto úkonům se provede zápis

-  vzorek se předá k posouzení Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě

 

6. V případě uznání reklamace

-  poskytneme přiměřenou slevu s ceny dodaného paliva nebo palivo odebereme zpět a nahradíme bezvadným

-  záruku držíme na palivo námi dodané, správně skladované, nesmísené se zbytky starého nebo jiného paliva

 

7. Tento vzorový řád platí pro prodej paliv Jenny Jan Šebesta a vychází z Obchodního a Občanského zákoníku ČR

 

 

Kontaktní osoba: Jan Šebesta 603 52 47

Zpracoval:

Jan Šebesta